فروشگاه

45*15 اموال
می 20, 2024
50*25 اموال
می 20, 2024

50*20 اموال

2,100,000تومان

برچسب اموال چیست ؟

در برخی از سازمان ها یا مکان های عمومی مثل کتابخانه ها و مدارس یا دانشگاه ها بر روی کلیه ی وسایلی که در آنجا می بینید یا بخشی از آنها ، برچسب هایی قرار گرفته است. این برچسب ها را، برچسب اموال یا لیبل اموال می نامند.
ماهیت وجود این نوع اتیکت اموال جلوگیری از سرقت اموال و پیگیری آنها در صورت بروز هر مشکلی میباشد و همچنین دارای بارکد شماره اموال منحصر به فرد است. بنابراین بارکد موجود بر روی این برچسب ها به هر وسیله یک هویت مستقل می دهد که آن وسیله را از سایر وسایل جدا می کند. قیمت چاپ برچسب اموال بسته به تعداد و نوعی از برچسب که مورد نیاز است تغییر خواهد کرد.

برچسب 50*20 اموال تک ردیفه و 2000 تایی می باشد.

توضیحات

برچسب اموال چیست ؟

در برخی از سازمان ها یا مکان های عمومی مثل کتابخانه ها و مدارس یا دانشگاه ها بر روی کلیه ی وسایلی که در آنجا می بینید یا بخشی از آنها ، برچسب هایی قرار گرفته است. این برچسب ها را، برچسب اموال یا لیبل اموال می نامند.
ماهیت وجود این نوع اتیکت اموال جلوگیری از سرقت اموال و پیگیری آنها در صورت بروز هر مشکلی میباشد و همچنین دارای بارکد شماره اموال منحصر به فرد است. بنابراین بارکد موجود بر روی این برچسب ها به هر وسیله یک هویت مستقل می دهد که آن وسیله را از سایر وسایل جدا می کند. قیمت چاپ برچسب اموال بسته به تعداد و نوعی از برچسب که مورد نیاز است تغییر خواهد کرد.

برچسب 50*20 اموال تک ردیفه و 2000 تایی می باشد.